HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ỨNG DỤNG “VITEK KARAOKE OFFLINE”

Lượt xem:
Đăng vào 01/08/2020 lúc 00:28

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT
ỨNG DỤNG “VITEK KARAOKE OFFLINE” & DỮ LIỆU VOL 59
1. Tải dữ liệu.
1.1. Nhấn vào chữ “Download” bên dưới để tải tập tin “Android.KOK_DATA_20141010.zip” về máy.
1.2. Giải nén tập tin vừa tải về ta được thư mục “vitek”. Chép thư mục “vitek” vào USB.

2. Chép dữ liệu và cập nhật ứng dụng.
2.1. Gắn USB vào Android box Vitek HDC100.
2.2. Nhấn vào biểu tượng Explorer trên màn hình chính.
 

 
2.3. Chọn USB thấy thư mục “vitek”. Nhấn giữ chuột vào đó, trong bảng hiện ra chọn “Copy”.
 

2.4. Chọn “Internal Flash”. Nhấn vào “Editor”, chọn “Paste”.
 

Trong cửa sổ hiện ra chọn “Foreground”. Chờ trong giây lát để máy chép dữ liệu.
 

2.5. Mở thư mục Vitek, nhấn vào tập tin “Vitek_Offline_20140925_1659.apk”. Trong cửa sổ mới hiện ra chọn “Cài đặt”.
 

Chờ chương trình cài đặt hoàn tất chọn “Xong”.
 

3.  Thoát ra màn hình chính, mở ứng dụng “Vitek Karaoke”, chọn thử bài bất kỳ từ 7000 đến 7200.